Wat bieden we

Inflora helpt u graag bij het inrichten van de schooltuin. Hiervoor stellen we de volgende stappen vast waarbij we u van dienst kunnen zijn:

Ontwerp: Afhankelijk van de wensen en activiteiten wordt in samenspraak me de school het ontwerp opgesteld. Bij het ontwerpproces worden eventueel ouders, leerlingen en buurtgenoten betrokken. Inflora kan ideeën aandragen welke extra educatieve elementen in de tuin opgenomen kunnen worden. Een belangrijk onderdeel daarin is de informatievoorziening over de educatieve planten en onderdelen. Hiervoor wordt naast de borden ook online ruimte beschikbaar gesteld.

Beplantingsplan: Selecteren van de juiste beplanting passend bij de omgeving en activiteiten van van de tuin. Wij kunnen adviseren over planten die geselecteerd kunnen worden om de lesmethode te ondersteunen. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor een eigen invulling.

Realisatie: De aanleg van een educatieve tuin op basis van het bestek, plan van aanpak en veiligheidseisen. De werkzaamheden kan door de school zelf, vrijwilligers of door Inflora worden uitgevoerd.

Educatieplan: Bij iedere tuin kan een educatieplan worden bijgeleverd. Aansluitend op de lesmethode kunnen leerlingen extra informatie en workshops aangeboden krijgen op het gebied van planten waarbij voorbeelden uit de tuin worden gebruikt.

Daarnaast kunnen leerlingen zelf online informatie over de tuin vastleggen op een eigen schoolsite die gelinkt kan worden middels QR-bordjes in de tuin. Een voorbeeld hiervan is te zien op de volgende link educatietuin/schoolsite-voorbeeld of scan de QR-code. Ook kunnen berichten toegevoegd worden van de ontwikkelingen in de educatietuin en ander nieuws.

Beheerplan: In het beheerplan wordt vast gesteld welke werkzaamheden verricht moeten worden zoals onderhoud van aanwezige elementen en bijhouden van de beplanting. Uiteraard kunnen wij dit ook op ons nemen.

 

   www.inflora.nl